Reguli pentru rezervările la clasele de group fitness

Prezentul Regulament face parte integrantă din Regulamentul Intern de Funcționare 18Gym, poate fi modificat periodic și postat pe website-ul www.18gym.ro și/sau în contul de membru/aplicația mobilă și/sau în Cluburile Sportive 18Gym.

 1. Reguli generale pentru rezervare și anulare clasă

 • Posibilitatea de rezervare online se activează cu 48 ore înainte de începerea clasei. Rezervarea se face din aplicația mobilă din secțiunea „Clasele noastre”. Nu este posibilă rezervarea unei clase telefonic sau de către personalul de la recepție.

 • Rezervare online se face cu minim 60 de minute înainte de începerea clasei.

 • Anularea rezervării se face cu minim 120 de minute înainte de începerea clasei, fără aplicarea vreunei penalități, în aplicația mobilă.

 • În aplicație, în cazul rezervării, în secțiunea „Rezervări clase” apar clasele rezervate și este redat timpul disponibil pentru anulare. Anularea clasei nu se poate face telefonic, din motive de ordin tehnic. Dacă nu a fost anulată rezervarea și totuși nu a fost onorată, va fi aplicată o penalizare.

 • Numărul penalizărilor acumulate este redat în secțiunea de „Rezervări clase” din aplicația mobilă.

 • Anularea rezervării în intervalul orar permis nu atrage nicio penalizare.

 • În cazul depășirii numărului maxim de penalizări permise, se va suspenda opțiunea de rezervare online pentru 7 zile calendaristice.

 • Rezervarea se face în baza adresei e-mail și pincode-ului de patru cifre aferent contului tău.

 • Resetarea pincode-ului se face în baza unei solicitări, iar unul nou va fi trimis direct pe e-mail.

 1. Rezervarea mai multor clase în același club

 • Pot fi rezervate până la maxim două clase în același club într-o singură zi.

 • Este posibilă participarea la maxim două clase consecutiv sau două clase la ore diferite în cursul aceleiași zile, indiferent de moment.

 1. Rezervarea mai multor clase în cluburi diferite

 • Puteți rezerva până la maxim două clase în cluburi diferite sub condiția să se desfășoare la ore diferite.

 1. Neprezentarea la clasă fără anulare în prealabil și atingerea numărului limită de penalizări

 • Dacă nu vă prezentați la o clasă pe care ați rezervat-o și nu anulați rezervarea în timpul maxim permis, veți primi o penalizare.

 • Există limite maxime pentru numărul de penalizări pe care le puteți primi, în funcție de perioada de timp:

  • În 12 luni – maxim 7 penalizări;

  • În 6 luni – maxim 4 penalizări;

  • Într-o lună – maxim 2 penalizări;

 • Odată ce ați atins limita maximă de penalizări pentru o anumită perioadă, nu veți mai putea face rezervări pentru clase timp de 7 zile calendaristice. Această perioadă se dublează la fiecare nouă atingere a limitei maxime de penalizări.

 • Numărătoarea penalizărilor pentru fiecare perioadă se resetează la începutul fiecărei noi perioade de 12 luni, 6 luni sau 1 lună.

 1. Momentul-limită de intrare la o clasă de group fitness

 • Dacă membrul intră la clasă înainte ca instructorul să înceapă încălzirea sau să pornească muzica, el poate participa la clasă. Din motive de siguranță, dacă membrul intră la clasă după ce muzica și încălzirea au început, este posibil ca instructorul să refuze participarea membrului la clasă.

 • Recomandăm prezentarea la clasă cu minimum 5-10 minute înainte de ora de începere.