Regulament intern de funcționare

Bine ați venit în sălile noastre de fitness!

Acest Regulament intern de funcționare a fost elaborat pentru a asigura o experiență plăcută și sigură pentru toți membrii. Regulamentul se completează cu celelalte regulamente, reguli, politici afișate pe website-ul www.18gym.ro și/sau în contul de membru/aplicația mobilă și/sau în diferite zone ale cluburilor 18 Gym.

 1. Programul de funcționare

  • Programul de funcţionare al centrelor de fitness 18Gym este disponibil la recepția cluburilor, pe website-ul www.18gym.ro și în contul de membru sau aplicația mobilă 18Gym.

  • 18Gym își rezervă dreptul de a modifica programul de funcţionare a cluburilor și programul claselor de group fitness, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa membrilor în timp util, prin afişarea programului la recepția centrelor de fitness și/sau pe website. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al centrelor și să rezerve o clasă, potrivit Regulamentului de Rezervări Clase de Group Fitness.

 1. Accesul în locații

  • Calitatea de Membru al Clubului Sportiv 18Gym se dovedește cu cardul nominal digital generat (cod QR) după încheierea Contractului de Membru la distanță prin aplicațiile mobile 18GYM Fitness Club (denumite în continuare și „card de acces”). Cardurile de acces sunt netransmisibile. În funcție de politice interne, Clubul Sportiv 18Gym are dreptul să impună Membrului să folosească o altă metodă de dovedire a calității de membru, oricare ar fi, pe perioadă limitată sau nelimitată.

  • Accesul în locațiile Clubului Sportiv 18Gym se face doar în timpul programului de funcționare al locației respective și în baza digitalcard care este nominal. Cardul de acces poate fi folosit doar de Membru.

  • În cazul în care Clubul Sportiv 18Gym are un dubiu că persoana care folosește un card de acces nu este Membrul care a semnat Contractul în baza căruia a fost emis respectivul card de acces poate solicita persoanei posesoare a cardului să se identifice. Dacă persoana posesoare a cardului nu este cea care a semnat Contractul de Membru, Clubul Sportiv 18 Gym își rezervă dreptul de a dezactiva imediat cardul și poate alege să retragă calitatea de Membru a persoanei care a transmis neautorizat cardul de acces, fără să fie ținut la restituirea oricăror sume.

  • Pentru a avea acces în centrele de fitness 18Gym, Membrul scanează codul QR din aplicatia de membru pentru check-in.Membrilor care solicită accesul fară poză de profil alocată contului de membru le poate fi refuzat accesul în centrele de fitness 18Gym.

  • Dacă din orice motive care țin de Membru (refuz, imposibilitate etc.) codul QR sau cardul nu funcționează, 18Gym îşi rezervă dreptul de a interzice accesul Membrului în incinta centrului de fitness respectiv.

  • Încredinţarea aplicatiei/codului QR/ altei metode de acces către o altă persoană, pentru ca aceasta din urmă să beneficieze de serviciile oferite în centrele de fitness 18Gym în care membrul are acces, poate atrage pierderea calității de Membru (rezilierea contractului de către 18Gym), în condiţiile prevăzute la secțiunea „Pierderea calității de membru” din Contractul de abonament, fără a avea dreptul la restituirea sumelor deja achitate.

 1. Identificarea la intrarea în sală

  • Pentru a preveni accesul neautorizat al altor persoane decât cele care au calitatea de membri, în scopul de a asigura securitatea spațiilor, precum și în scopul de a proteja interesul legitim al Clubului Sportiv 18Gym de a permite accesul doar acelor persoane care au achiziționat serviciile oferite, Membrului îi este solicitată o fotografie la crearea contului de membru, după semnarea contractului de abonament. Această fotografie va fi utilizată exclusiv în scopul de identificare la intrarea în sală. Imaginea va fi stocată într-un mediu securizat. Accesul la servicii poate fi refuzat, dacă nu are loc încărcarea acestei fotografii. Pentru acestea, Membrul este de acord:

   • Să furnizeze o fotografie luminoasă, clară și actuală, în care fața să fie vizibilă și ușor de recunoscut. Fotografia să nu conțină imaginea altor persoane, membrul să nu apară în fotografie alături de alte persoane, fotografia să nu fie încărcată cu conținut grafic;

   • Să nu încarce fotografii care ar putea fi considerate ofensatoare, jignitoare sau ilegale.

  • Clubul își rezervă dreptul de a refuza orice fotografie care nu respectă aceste reguli și, prin urmare de a refuza accesul în sală până la remediere.

  • Fotografia membrului va putea fi comparată cu aspectul său fizic la intrarea în sală de către angajații/colaboratorii Clubului, pentru a confirma identitatea sa ca membru autorizat. Membrul este responsabil pentru fotografia furnizată.

 1. Accesul la clasele de group fitness

  • Accesul şi participarea membrilor la clasele de group fitness organizate de către 18 Gym se va face doar în limita locurilor disponibile, dacă membrul rezervă locul din aplicație și efectuează check-in-ul la recepție. Programul claselor variază în fiecare săptămână și este afișat în aplicația mobilă la începutul săptămânii pentru săptămâna în curs. 18Gym are dreptul de a modifica acest program, precum și de a anula clasele, dacă situația o impune.

  • Această secțiune se completează corespunzător cu Regulile speciale de rezervări la clase, publicate pe site și în aplicație.

 1. Vestiare și Taxă de penalizare

  • În funcție de centrul de fitness 18 Gym, după scanarea cardului de acces, membrul poate primi o cheie de vestiar, un lacăt cu cifru (membul îți setează singur codul) sau poate achiziționa de la recepție un lacăt. La plecare, membrul trebuie să restituie cheia de vestiar, iar în cazul în care nu o va face, va trebui să achite o taxă de 50 lei pentru cheie cu titlu de taxă de înlocuire.

  • Membrii își vor depozita toate bunurile personale închise în vestiare. Membrii sunt responsabili pentru încuierea corespunzătoare a vestiarelor. Clubul 18Gym nu poate fi ținut responsabil pentru pierderile, deteriorarea (totală sau parțială) sau furtul bunurilor personale ale membrilor pe durata vizitei în locații. Clubul nu monitorizează video vestiarele și deci nu asigură paza bunurilor membrilor.

  • Este interzis membrilor să lase obiecte personale în vestiare peste noapte. La sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, vestiarele vor fi golite automat conform programului fiecărui centru de fitness.

 1. Bunurile membrului

  • Membrul este pe deplin răspunzător pentru bunurile pe care le introduce în incinta Clubului Sportiv 18 Gym. Clubul nu răspunde pentru deteriorarea, pierderea, furtul, uitarea în incinta ori dispariția oricărui bun al Membrului introdus în incinta Clubului. Obiectele nerevendicate / găsite în incinta Clubului (de exemplu, în dulapurile din vestiare) vor fi păstrate de către Club timp de 30 de zile calendaristice zile într-un spațiu de depozitare. Dacă acestea nu sunt revendicate în cursul celor 30 de zile de la data găsirii lor, vor fi considerate abandonate, iar Clubul Sportiv 18 Gym este mandatat să dispună de bun / bunuri după bunul plac.

  • Nici o clauză, acțiune sau declarație din Regulamentul Intern de Funcționare nu implică obligația 18 Gym de a asigura paza bunurilor personale ale membrilor sau de a le prelua în custodie sau depozit. 18 Gym nu își asumă responsabilitatea și este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parțială) sau furtul bunurilor personale ale membrilor în timpul vizitelor.

 1. Interdicții

  • Membrul nu are voie să utilizeze abonamentul ce îi permite accesul în Club, în scopuri comerciale. Este strict interzisa intrarea în incintă cu obiecte de vânzare, mostre, materiale publicitare sau pentru a recruta sau intervieva persoane, fără acordul prealabil și expres al unui reprezentant al Clubului Sportiv 18 Gym. Membrul nu are voie să presteze în incinta Clubului servicii de antrenament sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu va solicita ori primi din partea unui alt Membru servicii de antrenament de niciun fel.

  • Este interzisă utilizarea în cadrul Clubului a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de ceilalți membri sau invitați, cât și față de personalul Clubului.

  • În incinta Clubului Sportiv 18 Gym este interzis fumatul (inclusiv utilizarea țigărilor electronice, dispozitivelor cu tutun încălzit, dispozitivelor de vapare sau alte dispozitive similare) și vânzarea/distribuția/consumul de alcool sau de substanțe interzise de lege. Accesul în incinta va fi refuzat Membrilor care prezintă semne vizibile că ar fi în stare de ebrietate, sub influența unor substanțe interzise de lege ori cu stări de sănătate ce semnalează o afecțiune contagioasă (de exemplu, strănut, aspect febril).

  • Este strict interzisă expunerea părților intime ale corpului de către Membri în Club. Membrii sunt obligați să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, pantaloni scurți și pantofi de sport adecvați). Este interzisă intrarea cu pantofi de stradă.

  • Este interzisă folosirea piscinei și a saunei de către persoanele care suferă de boli contagioase, persoanele cu plăgi deschise, dermatite sau dermatoze, erupții cutanate.

  • Membrului îi este interzis accesul în zonele din cadrul Clubului care sunt destinate exclusiv personalului Clubului și care sunt semnalizate ca atare.

  • Este interzis consumul produselor alimentare în incinta Clubului 18Gym.

  • Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video fără acordul prealabil,în scopuri comerciale exprimat în formă scrisă de către 18 Gym.

  • Este strict interzis accesul cu orice tipuri de arme, inclusiv arme albe, precum și folosirea lor în incinta locațiilor 18 Gym.

 1. Reguli generale de conduită

  • Membrul are obligația de a respecta regulile generale și de bun simț de igienă corporală, utilizând înainte și după antrenamente dușurile puse la dispoziție în vestiare. Într-un eventual context pandemic, Membrul va respecta reguli de igienă și de protecție sporite, potrivit recomandărilor autorităților și afișelor din incinta Clubului.

  • Membrul are obligația de a păstra curățenia spațiilor din incinta Clubului pe care le folosește.

  • Membrul are obligația utilizării diligente și conform instrucțiunilor de pe aparate, fără a strica, distruge sau deteriora echipamentele ori amenajările din locațiile Clubului, sub sancțiunea obligării la repararea prejudiciului provocat Clubului. Dacă Membrul are orice dubiu cu privire la utilizarea corectă a aparatelor, atunci are obligația să solicite ajutorul instructorilor prezentanți în sală sau personalului de la recepție.

  • Membrul are obligația să citească cu atenție și respecte instrucțiunile de utilizare ale fiecărui echipament sau aparat sau să scaneze codurile QR de pe aparate și să urmărească cu atenție materialele puse la dispoziție. Membrul nu trebuie să utilizeze echipamentele sau aparatele dacă nu știe cum să le folosească corect sau nu a înțeles instrucțiunile sau are orice dubiu în această privință. Membrul este întotdeauna obligat să solicite ajutorul unui instructor sau personalului de la recepție.

  • Membrul trebuie să se asigure că echipamentele sunt în stare bună înainte de utilizare. Dacă observă sau suspectează defecțiuni trebuie să se oprească imediat din utilizarea aparatului să să informeze personalul sălii.

  • După utilizare, Membrul trebuie să curețe echipamentele cu prosoapele și soluția dezinfectantă furnizate.

  • Membrul își asumă răspunderea pentru utilizarea echipamentelor din Club și desfășurarea activității sportive (individual sau cu antrenor), în conformitate cu starea sa de sănătate și regulile de utilizare a aparaturii în spațiile de antrenament ale Clubului. Membrul are obligația de a își evalua starea de sănătate periodic și de a se abține de la efort sau anumite exerciții dacă starea medicală nu îi permite efectuarea lor în siguranță. Clubul 18 Gym nu va fi ținut răspunzător în niciun fel față de Membru pentru vătămări ori prejudicii suferite de Membru în cursul sau ulterior activităților sportive desfășurate în sala de antrenament și în legătură cu acestea.

  • Membrul are obligația de a elibera aparatele și echipamentele în timpul utilizării telefonului mobil ori în timpul pauzelor dintre exerciții, iar la finalul antrenamentului are obligația de a aduce echipamentul utilizat în timpul antrenamentului în poziția inițială (de exemplu: greutățile vor fi puse în locul special destinat acestora, aparatele vor fi eliberate și lăsate în stare bună de funcționare etc.). Se recomandă evitarea folosirii telefonului mobil în timp ce se utilizează echipamentele.

  • Accesul și circulația în Clubul Sportiv 18 Gym se face doar purtând pantofi utilizați doar la interior, curați pe talpă, sau purtând protecție din material de plastic, de unică folosință.

  • Toţi membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate.

  • Membrul este răspunzător pentru alegerea greutăților adecvate nivelului său de fitness. Nu va lăsa niciodată greutățile nesupravegheate, iar după utilizare, le va pune înapoi pe suportul corespunzător. Membrul nu trebuie să arunce sau să lase greutățile să cadă pe podea.

  • Se recomandă membrilor care efectuează exerciții cu greutăți să solicite sprijinul unui antrenor personal de la 18 Gym sau altei persoane de încredere alături de care realizează antrenamentul.

  • Vor utiliza piscinele doar membrii care au aptitudinea fizică necesară pentru a înota. Membrul își asumă responsabilitatea pentru supravegherea minorilor pe care i-a introdus în locațiilor Clubului. În caz de vătămare sau deces cauzat de condiție fizică sau antrenament neadecvat, lipsa de cunoștințe sau cunoștințe incomplete/inexacte legate de tehnicile de înot, stare de sănătate necorespunzătoare, 18 Gym este exonerat de orice răspundere. Săriturile în piscine sunt strict interzise.

  • 18 Gym nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de membrii care au efectuat exerciții fizice cu sau fără greutăți incorect sau cu suprasolicitarea mușchilor și condiției lor fizice sau cu nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a aparatelor.

  • 18 Gym nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai membrilor în interiorul cluburilor 18 Gym, iar membrii sunt ținuți să respecte prevederile Regulamentului privind accesul copiilor.

 1. Încălcări ale membrilor și mijloace de acțiune la îndemâna 18Gym

  • Încălcări enumerate în ordinea descrescătoare a gravității, care dau dreptul 18Gym să aplice următoarele măsuri, fără a fi ținut de o ordine anume: (a) Îndepărtarea din locație și/sau restricționarea accesului în locație; (b) Avertisment scris; (c) Suspendare abonament pentru o perioadă de 1 până la 3 luni; (d) Reziliere contract de membru:

   • Accesul/folosirea de arme, inclusiv arme albe;

   • Distrugerea și deteriorarea echipamentelor, dotărilor sau amenajărilor Clubului, inclusiv prin improvizații sau printr-o utilizare neglijenta a acestora;

   • Încălcarea Regulilor și Regulamentelor afișate pe site și/sau în aplicație privind, fără a se limita la invitații, întreruperea abonamentului (înghețare), rezervări, precum și a Regulamentului privind accesul copiilor;

   • Vânzarea neautorizată a abonamentelor de către alte persoane decât cele autorizate de către 18 Gym;

   • Vânzarea/distribuția/consumul de alcool sau de substanțe interzise de lege;

   • Comportamentul/limbajul ofensator sau neadecvat, violenţa fizică sau verbală;

   • Prestarea de servicii în scop comercial (antrenament realizat cu alte persoane decât colaboratorii Clubului, desfășurare activități neautorizate, solicitare contraprestații pentru activități efectuate de persoane neautorizate), precum și celelalte interdicții din prezentul Regulament referitoare scopurile comerciale;

   • Fumatul;

   • Neîncărcarea unei fotografii în aplicația mobilă pentru identificare sau încărcarea unei fotografii care nu respectă cerințele din prezentul Regulament;

   • Fotografiere, filmare în incinta Clubulul în scopuri comerciale, fără acordul scris şi prealabil al 18 Gym;

   • Sărituri în piscină;

   • Nerespectare reguli privind igiena şi curăţenia;

   • Nerespectare reguli privind folosirea aparetalor și dotărilor Clubului;

   • Nerespectare reguli privind echipamentul sportiv cuviincios (expunere părţi intime);

   • Nerespectarea regulilor privind accesul minorilor , fără aprobarea scrisă şi prealabilă a 18 Gym;

   • Nerespectarea altor reguli impuse prin prezentul Regulament.

 1. Cererile membrilor

  • Orice reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor se va formula în scris și se va depune la una dintre recepțiile Clubului.

  • Cererea va trebui să conțină, pentru persoanele fizice, obligatoriu următoarele elemente: numele și prenumele persoanei care adresează cererea; datele sale de contact unde dorește să primească răspunsul și descrierea completă a evenimentului precum și data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; data întocmirii.

  • Cererea va trebui să conțină, pentru persoanele juridice, obligatoriu următoarele elemente: denumirea, calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice), sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, descrierea completă a evenimentului, data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs, adresa completă şi corectă la care răspunsul din partea 18 Gym va fi expediat, data întocmirii, ştampila dacă este vorba de o persoană juridică.

  • Clubul are dreptul de a solicita informații suplimentare ori clarificări emitentului cererii.

  • Toate cererile adresate vor fi soluționate în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 zile de la data înregistrării acestora. În lipsa elementelor enumerate, 18Gym poate refuza soluţionarea cererii.

  • Toate referirile la membri se consideră a fi făcute și la invitații acestora.