Regulament privind înghețarea abonamentelor

Prezentul Regulament face parte integrantă din Regulamentul Intern de Funcționare 18Gym, poate fi modificat periodic în raport de politicile 18GYM și postat pe website-ul www.18gym.ro și/sau în contul de membru/aplicația mobilă și/sau în Cluburile Sportive 18Gym.

 1. Reguli generale

 • Validarea cererii de înghețare a abonamentului de către Membru din motive personale / medicale / excepționale are efectul de suspendare a tuturor obligațiilor contractuale, iar perioada de valabilitate a abonamentului se va prelungi cu numărul de zile pentru care a avut loc suspendarea.

 • Înghețarea abonamentului nu poate fi făcută retroactiv.

 • Solicitarea de înghețare din motive personale se realizează via aplicației mobile, doar pentru membrii cu abonamente pe 6, respectiv 12 luni.

 • Solicitarea de înghețare din motive medicale, precum și cea pentru cazuri excepționale se face în recepția Cluburilor Sportive 18GYM.

 • În perioada în care abonamentele sunt înghețate nu se pot face rezervări la clase.

 1. Înghețarea abonamentului din motive personale

 • Deținătorii de abonament de 6 luni pot îngheța acest abonament, fără justificare, pentru maximum 15 zile calendaristice.

 • Deținătorii de abonament de 12 luni pot îngheța acest abonament, fără justificare, pentru maximum 30 zile calendaristice.

 • Alte tipuri de abonamente nu pot fi întrerupte.

 • Procedura se efectuează via aplicația mobilă. Beneficiile neutilizate expiră la finalizarea duratei abonamentului.

 1. Înghețarea abonamentului din motive medicale

 • În situația incapacității fizice dovedite medical cu adeverință sau certificat eliberat de un medic, Membrul poate îngheța Abonamentul. Acesta va fi reactivat la expirarea perioadei indicate în documentația medicală.

 • Cererea de înghețare din motive medicale trebuie depusă împreună cu certificatul medical într-un termen de maximum 30 de zile de la apariția cauzei medicale care a declanșat înghețarea.

 • Abonamentul va fi suspendat doar conform perioadei precizate în actul medical.

 • Accesul poate fi refuzat Membrului ce prezintă semne vizibile ale unei stări de sănătate ce semnalează o afecțiune contagioasă, ce ar putea pune în pericol sănătatea celorlalte persoane aflate în incintă sau chiar starea de sănătate a membrului în cauză, dacă ar depune efort fizic în starea respectivă.

 • În cazul în care documentele medicale prezentate ridică suspiciuni de autenticitate sau conțin însemnări, semne sau inadvertențe, care necesită o confirmare sau o verificare suplimentară, 18Gym își rezervă dreptul a contacta autoritățile competente sau centrele medicale/medicii care au emis acele documente medicale pentru a solicita confirmări din partea acestora. Toate actele medicale ce nu reflectă realitatea sau care conțin informatii neclare ce nu vor produce efecte față de 18GYM, iar dacă au produs aceste efecte vor fi înlăturate.

 • Solicitările privind înghețarea abonamentului din motive medicale se vor face în scris la recepțiile Clubului într-un termen de maximum 30 de zile de la apariția cauzei medicale care a declanșat înghețarea, cu anexarea certificatului medical care face dovada cauzei medicale.

 1. Înghețare abonamentului în situații excepționale

 • Dacă oricare dintre Cluburile Sportiv 18 Gym nu poate funcționa din cauze externe (de exemplu, suspendarea activităților sportive din cauze de siguranță națională, pandemii, greve sau crize de orice fel, nu se deschide sala, nu se permite accesul, nu se desfășoară activitatea obișnuită), Membrul poate solicita înghețarea Abonamentului. La reluarea activității, durata de nefuncționare se adaugă la Abonament. În acest caz, Membrul nu are dreptul la restituirea sumelor plătite deja, ci doar la prelungirea corespunzătoare a duratei. Pe această perioadă, în cazul formulării cererii de înghețare, obligațiile contractuale se vor suspenda pana la reluarea activității.

 • Când, din alte motive decât cele prevăzute la punctul anterior, oricare dintre Cluburile Sportive 18 Gym nu poate funcționa pentru o perioadă ce nu depășește 30 zile calendaristice, Abonamentul se poate îngheța în aceleași condiții ca la punctul anterior. În acest caz, Membrul nu are dreptul la restituirea sumelor plătite deja, ci doar dreptul la prelungirea corespunzătoare a duratei. Dacă perioada depășește 30 de zile calendaristice consecutive sau 45 de zile calendaristice într-un an, atunci Membrul poate denunța unilateral contractul și solicita restituirea sumelor achitate, dar doar proporțional cu durata rămasă din Abonament care nu a putut fi utilizată. Membrul poate exercita acest drept la împlinirea termenelor.

 • Dacă Membrul beneficiază de un Abonament cu acces în mai multe locații din același oraș, iar cel puțin una dintre aceste locații este deschisă și se află la o distanță de până la 6 km de reședința Membrului sau de locația unde Membrul își realizează antrenamentele în mod obișnuit, se consideră că Membrul beneficiază de serviciile Clubului Sportiv 18 Gym, iar înghețarea Abonamentului nu poate avea loc în niciuna dintre situațiile de mai sus. Totuși, în situația în care perioada depășește 30 de zile calendaristice consecutive sau 45 de zile calendaristice într-un an, Membrul poate denunța unilateral contractul și solicita restituirea sumelor achitate, dar doar proporțional cu durata rămasă din Abonament care nu a putut fi utilizată. Membrul poate exercita acest drept la împlinirea termenelor.